Rate this postMáy đo phóng xạ Rad 100 Rad 50 Rad 60
Liều kế cá nhân
Máy đo phóng xạ Medcom Radalert
Máy đo nồng độ phóng xạ
Liều kế đo phóng xạ
Máy đo liều bức xạ cầm tay
Liều xạ kế cá nhân
Model: Radalert 50
Model: Radalert 100
Model: Radalert 100X
Hãng MEDCOM

Thông tin liên hệ:
Lương Duy Thắng – 0936 983 953
Công ty TNHH Thiết bị Đo lường và Bảo trì Việt Nam
Email: [email protected] / [email protected]
Website: www.doluongbaotri.com.vn

Tag: máy đo phóng xạ, Máy đo phóng xạ Rad 100, Máy đo phóng xạ Medcom Radalert, Máy đo nồng độ phóng xạ, Liều kế đo phóng xạ, Liều kế cá nhân, Máy đo liều bức xạ cầm tay, Liều xạ kế cá nhân, Radalert 50, Radalert 100, Rad 50, Rad 100, Rad 100X, MEDCOM, May do phong xa, May do phong xa cam tay, May do nong do phong xa, Lieu ke do phong xa, Lieu ke ca nhan, May do lieu buc xa cam tay, Lieu xa ke ca nhan

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club