Rate this postmáy đo màu X-rite Series Ci6x là dòng series mới thay thế cho các dòng model SP60, SP64, SP62 của hãng X-rite Mỹ
Máy được nâng cấp nhiều tính năng và chất lượng tốt.

Tag: máy đo màu, máy đo màu, máy đo màu xrite, máy đo màu ci6x, máy so màu x rite, xrite

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club