Rate this post

Mạng máy tính nâng cao đang là nội dung được rất nhiều bạn tìm kiếm. Vậy nên hôm nay Thủ Thuật Số xin mang đến các bạn chủ đề Mạng máy tính nâng cao | Mạng nâng cao ACL, NAT, ISP static route, DNS, DHCP more thông qua video và bài viết dưới đây:Mua sản phẩm này trên Shopee: Mua Ngay

Mua sản phẩm này trên Lazada: Mua Ngay

Mua sản phẩm này trên Tiki: Mua Ngay

Để ra được môi trường internet thì phải cấu hình default RouterR2 bên trong video nếu không thấy tên thì là router thứ 2 đếm từ trái qua phải. Ví dụ như router có cổng se0/0/0 là đi ra internet đi ra
router ISP thì
Rconfig#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/0

Config basic: Static NAT thường dùng để public các server
Bước 1: Định nghĩa NAT
Rconfig# ip nat inside source static local-ip global-ip
local-ip là địa chỉ của server bạn muốn nat
global-ip là địa chỉ ip public bạn mua trong packet tracker là port đi ra ngoài internet ra router ISP
Bước 2: xác định inside và outside, vào cổng được chọn int fa0/x
Inside interface
Rconfig-if ip nat inside
Outside interface
Rconfig-if ip nat outside
Show ip nat traslation

Để các Client ra được môi trường internet đối với các router bên trong router biên cũng có câu lệnh tương tự. Ví dụ trong trường hợp se0/0/1 nối với router biên thì
Rconfig#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/1

Pro config: Mình sẽ NAT ra ngay cổng ngoài của Router biên
Bước 1: Dùng ACL chọn các network bên trong phép NAT ra ngoài
Rconfig access-list 1 permit any //cho phép ra zô thoải mái luôn
Bước 2: PAT outside interface
Rconfig ip nat inside source list # interface out-side-interface overload
list # số # là số của access-list
out-side-interface là đầu ra internet đầu ra router ISP
Bước 3: Xác định inside và outside interface vào interface in hay out tương ứng và gõ
Inside:
Rconfig-ifip nat inside
Outside
R config-ifip nat outside

Tag: Mạng máy tính nâng cao, MMTNC, NAT, ACL, DHCP, PacketTracker

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung Mạng máy tính nâng cao | Mạng nâng cao ACL, NAT, ISP static route, DNS, DHCP more. Thủ Thuật Số hy vọng đã giúp được bạn giải đáp được vấn đề, mọi thắc mắc hay bình luận xuống phía dưới.

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review