Rate this postMặc định Font chữ trong Word

Office 2003:
Tạo 1 tệp tài liệu mới. Vào Format chọn Font. Sau khi chọn font hợp lý chọn Default để mặc định cho tất cả các tài liệu sau này.

Office 2007:
1. Vào tab Home, kích chọn mũi tên ở góc dưới trong nhóm Font để mở hộp thoại.
2. Chọn Font chữ muốn đặt làm mặc định, kiểu chữ và size mong muốn trong hộp thoại Font. Sau đó nhấn nút Default… để tiến hành cài đặt.
3. Chọn Yes để hoàn thành.
Các phiên bản cao hơn làm tương tự 2007
————-
To change the style of the default font in Word 2002 or in Word 2003, follow these steps:

1. If you do not have a document open, create a new document that is based on the Normal template.
To do this, click New on the File menu, and then click Blank Document in the New Document task pane.
2. On the Format menu, click Font.
3. Select the font, the point size, and any attributes that you want.
4. Click Default.
5. Click Yes when you receive the following message:
Do you want to change the default font to font name?
This change will affect all new documents based on the NORMAL template.

Tag: mặc định font chữ trong word 2007, mac dinh, font chu, trong word, Microsoft Windows (Operating System), Microsoft Word (Software), Microsoft PowerPoint (Software), Microsoft Excel (Software), thu thuat, tin hoc, van phong, tin hoc co ban, dinh dang, Font, Software (Industry)

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club