Rate this postMã morse được sử dụng nhiều trong quân đội, hàng không. Chúng mã hóa các chữ cái latin và con số thành các âm thanh dài- ngắn khác nhau.
Like- share- subscribe

Tag: máy điện tín, mã, morse

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club