Rate this postNội dung:
Giới thiệu 6 cách mở khóa cửa của bộ Access control X6, X7 khóa điện..
=============================================
Thông tin liên hệ: Gmail: [email protected] =============================================
Tên sản phẩm: Access control X6, X7 Vui lòng liên lạc để được hổ trợ…. =============================================
Ứng dụng :
Kiểm soát vào ra
Kiểm soát thang máy Kiểm soát cửa từ, khoá điện tử
Phân quyền sử dụng thang máy
Giới hạn quyền đối với từng người dùng thang máy Nhận điện Thẻ từ/ mật khẩu
Đóng ngắt tiếp điểm thang máy, đóng ngắt nút nhấn thang máy =============================================
Thông số kỹ thuật:
Hoạt động độc lập (stand-alone) không kết nối phần mền
Mắt đọc cảm biến quang học
Dung lượng Thẻ 500
Dung lượng Vân Tay 500
Khả năng nhận dạng :đọc Vân Tay /Mật Khẩu/ thẻ
8 Nhóm mật khẩu
tích hợp 125 kHz RFID proximity đọc
âm thanh indicationsfor chấp nhận và từ chối của hợp lệ/không hợp lệ giao dịch
Kết nối :Khóa Bên Điện, Báo Động, Cảm Biến Cửa, Nút thoát và Doorbe
ID tiêu chuẩn Thẻ trong khi thẻ MF như tính năng tùy chọn
built-in buzzer
Đăng ký vân tay X7 zkteco, đăng ký thẻ Access control X7
SF400 Quick manual SF400 đăng ký vân tay/thẻ từ/mật khẩu | SF400 enroll fingerprint, ID card Đăng ký thẻ, đăng ký thêm thẻ, Xoá thẻ , đăng ký mật khẩu Add single tag or random tags, add the sequential tags, delete a single tag, delete a batch of tags, delete all tags, card register, password register ZKTeco F16, ZKTeco F17, ZKTeco TF1700, ZKTeco SF400 #Soyaldevice#Soyalreader
# AccesscontrolX6#ZktecoX7#ronajackX7#Accesscontrol #Electriclock #Thẻtừ#ZKTeco

Tag: máy điện châm m8, Access control X6, Access control X7

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club