Rate this postUsing electro— acupuncture to treat chronic shoulder pain
Cách chọn vị trí đặt điện cực trên đây chỉ là sơ bộ ban đầu, phân tích lại chưa hợp lý. Quý vị, ai biết vị trí đau này thuộc vào chính xác hệ thống kinh lạc nào?
Hãy trao đổi biện luận để cùng nhau được sáng tỏ chẩn đoán và kỹ thuật xung điện lên vùng huyệt.

Tag: máy điện châm việt nam, [vid_tags]

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club