Rate this postHDSD và đánh giá Máy Đo Độ Đục Vi sinh Chuẩn McFarland, Model DEN 1B và DEN 1 Grant Instruments.
Thông tin liên hệ:
Phòng Bảo hành – Phân phối dịch vụ chăm sóc khách hàng hãng Grant
Công ty TNHH Thiết bị Ngày nay
www.thietbingaynay.com
Hotline Service: +84(0)973 568 613

Tag: máy đo độ đục, [vid_tags]

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club