Rate this post


Máy đếm tiền Xiudun là máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm tra tiền giả Polymer chính xác nhất thị trường hiện nay. Máy đếm tiền Xiudun tự động xóa và cộng dồn.
Máy hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer và kiểm tra được tiền lẫn loại.
Máy đếm tiền Xiudun với hệ thống lọc bụi bảo vệ người sử dụng không hít phải bụi tiền độc hại.
Ưu điểm của máy đếm tiền Xiudun là khả năng kiểm giả và phân loại tiền tuyệt đối chính xác, có sự ổn định cao, hạn chế bắt nhầm tiền khi máy có nhiều bụi bám vào hệ thống mắt phát hiện.

Tag: máy đếm tiền xiudun 8000, Các lỗi của máy đếm tiền và phát hiện tiền giả Xiudun, máy đếm tiền giả Xiudun, hướng dẫn sử dụng máy đếm tiền và phát hiện tiền giả Xiudun, hướng dẫn sử dụng máy đếm tiền Xiudun, các lỗi máy đếm tiền Xiudun

Xem thêm: http://thuthuatso.club/category/review

Nguồn: http://thuthuatso.club